Back to top

De persoonsgegevens die u verstrekt worden door D’M&S enkel verzameld voor intern gebruik.

Uw gegevens worden in geen geval overgedragen aan derden zonder uw toestemming. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft u toegang tot de database die uw persoonsgegevens bevat en kunt u deze informatie ten allen tijde wijzigen door contact op te nemen met D’M&S(Vaartdijkstraat 19D te 8200 Brugge, info@dms.be).

Cancellation policy

Deelnemers die de sessie niet kunnen bijwonen, kunnen door een collega vervangen worden. Annuleringen dienen te geschieden via mail, fax of email (info@dms.be). Annuleringen die meer dan 5 dagen voor het begin van het evenement zijn gemaakt, worden terugbetaald aan het gefactureerde bedrag minus een vaste administratiekosten van 75 euro per deelnemer. Annuleringen die minder dan 5 dagen voor het begin van het evenement worden meegedeeld, worden in rekening gebracht voor het volledige inschrijvingsbedrag.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de sessie te annuleren of verplaatsen bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.